در پاسخ به: ایمان به غیب یکی از نشانه های متقین

نظر از: آ.ن - ثقلین [عضو]

اربعین آمد، دلم را غم گرفت
بهر زینب عالمی ماتم گرفت

سوز اهل آسمان آید به گوش
ناله صاحب زمان آید به گوش
ایام تسلیت
التماس دعا
http://saghalain.kowsarblog.ir/

1396/08/17 @ 19:28
فراخوان چی شد طلبه شدم