قلم کمی دلش برای کاغذ تنگ شده

برای خط و خطی و حرف های درون تنگ شده

دل هوای اشکی کرده و ناله ای

دل برای با تو بودن تنگ شده

دل برای تنهایی و کلامی با تو

برای جدایی از های و هوی و شلوغی تنگ شده

این همه سر و صدا دل را تنگ می کند

دل را اسیر دنیا و غم می کند

دل برای فراموشی خود تنگ شده

دل برای تویی که خودی در او نباشد تنگ شده

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت